อากาศกระจายกลิ่น

เครื่องหอมอากาศ, air freshener device, เครื่องกระจายกลิ่นหอมอุปกรณ์อากาศสดชื่น.