แบตเตอรี่กระจายกลิ่น

battery powered essential oil diffuser, แบตเตอรี่ที่ดำเนินการอากาศสดชื่นแบตเตอรี่กระจายน้ำมันหอมระเหยขับเคลื่อน, battery operated scent diffuser.